Edukacija osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije 25.05.2022.


Dana 25.05.2022. održana je Edukacija osobnih asistenata i korisnika usluge osobne asistencije koji će biti uključeni u projekt „Usluga osobne asistencije – faza III“ UP.02.2.2.14.0118, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Edukacija je održana u suradnji sa SOIH-om, a predavač je bila gđa Marica Mirić dopredsjednica SOIH-a.

Edukacijom je obuhvaćeno 6 novih osobnih asistenata i 1 novi korisnik usluge osobne asistencije, te je praćena putem web aplikacije ZOOM.

 

 

Sastanak sa OA Jelenom Grgić


Datum: 14.04.2022.
 

U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza III“, održan je sastanak sa OA Jelenom Grgić koja je uposlena kao osobna asistentica korisnici Elleni Bukvić iz Cernika.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Također izražena je velika želja za nastavkom ovoga projekta jer se usluga pokazala izuzetno dobra i potrebna.

Sastanak sa OA Milom Soldo


Datum: 29.03.2022.
Mila SoldoU sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza III“, održan je sastanak sa OA Milom Soldo koja je uposlena kao osobna asistentica korisnici Eni Kurelac iz Požege.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.
Također izražena je velika želja za nastavkom ovoga projekta jer se usluga pokazala izuzetno dobra i potrebna.

Hrvatski zavod za zapošljvanje