Sastanak sa OA Žanom Čeranić


Dana 1.8.2019.g
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Žanom Čeranić koja je uposlena kao nova osobna asistentica korisnici Moniki Hace iz Nove Gradiške.
Tom prilikom je osobna asistentica neformalno educirana o načinu pružanja usluge osobne asistencije, što ona predstavlja te koja su joj prava i dužnosti u sklopu provođenja Projekta.

Sastanak sa OA Antonijom Janjiš


Dana 22.07.2019.g
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Antonijom Janjiš koja je uposlena kao osobna asistentica korisnici Jasmini Vuk iz Vidovaca.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Sastanak sa KOA Stjepanom Matijaševićem


Dana 17.6.2019.g.
Stjepan MatijaševićU sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa KOA Stjepanom Matijaševićem.
Tom prilikom su korisnik usluge osobne asistencije i majka izvijestili voditelja i koordinatora projekta o načinu korištenja usluge osobnog asistenta, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu osobnog asistenta. Naglašavaju kako je Stjepanu usluga osobne asistencije prijeko potrebna veći broj sati te se nadaju da će projekt Usluge osobne asistencije ići i dalje.

Hrvatski zavod za zapošljvanje