Poziv na uvodno predavanje


Sastanak sa OA Vesnom Lešić


Vesna LešićDana, 06.11.2019.
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Vesnom Lešić koja je uposlena kao osobna asistentica korisniku Anti Čelanu iz Pleternice.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Sastanak sa OA Vesnom Mijatović


Vesna MijatovićDana 14.10.2019.
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Vesnom Mijatović koja je uposlena kao osobna asistentica korisniku Marijanu Dujmoviću iz Vidovaca.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Hrvatski zavod za zapošljvanje