Započele prijave za programe osposobljavanja za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u Učilištu Link Požega


Učilište Link u Požegi provodi suvremene programe osposobljavanja za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu:

jednostavni poslovi u kuharstvu, slastičarstvu i posluživanju.

Naglasak programa je na praktičnom osposobljavanju u novom profesionalno opremljenom praktikumu Učilišta Link, profesionalnoj kuhinji partnera Bilburger, slastičarskoj radionici Medeno srce te na Sajmu Gast u Splitu.

Osim stručnih znanja i vještina polaznicima će se osigurati program usvajanja stručnog engleskog jezika.

Prijave i osposobljavanje, zdravstveni pregled i izdavanje sanitarne knjižice te svi potrebni materijali i oprema za polaznike programa su besplatni.

Učilište Link u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Požega i ugostiteljstvom Bilburger provodi projekt „Osposobljavanje osoba u nepovoljnom položaju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu“ čiju ukupnu vrijednost od 1.333.301,39 kuna financira Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projektom se izravno doprinosi zapošljivosti teže zapošljivih skupina osoba te njihovoj konkurentnosti na tržištu rada kroz obrazovanje i stručno usavršavanje u zanimanjima u sektoru turizma i ugostiteljstva uz istovremeno poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz istog sektora.

Projektom će se nezaposlenim osobama do 25 godina i iznad 54 godine te osobama s invaliditetom omogućiti stjecanje stručnih znanja, ali i općih kompetencija i mekih vještina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu verificiranog programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Polaznicima će biti pružena mogućnost izbora između tri ponuđena zanimanja – pomoćni/a kuhar/ica, pomoćni/a konobar/ica, pomoćni/a slastičar/ka uz osigurane troškove prijevoza dolaska na osposobljavanje i praksu.

Stečena uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za navedena zanimanja bit će upisana u e - radnu knjižnicu.

Nastava programa osposobljavanja započet će u listopadu, a u tijeku su upisi polaznika u programe:

osobnim dolaskom u Učilište Link, Primorska ulica 57, Požega,

e-mailom na:  info@ucilistelink.hr  ili

telefonom na: 098/642-547.

Sve informacije o programima osposobljavanja i uvjetima prijave moguće je dobiti na telefonski broj 098/642- 547.

Sastanak sa OA Žanom Čeranić


Dana 1.8.2019.g
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Žanom Čeranić koja je uposlena kao nova osobna asistentica korisnici Moniki Hace iz Nove Gradiške.
Tom prilikom je osobna asistentica neformalno educirana o načinu pružanja usluge osobne asistencije, što ona predstavlja te koja su joj prava i dužnosti u sklopu provođenja Projekta.

Sastanak sa OA Antonijom Janjiš


Dana 22.07.2019.g
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Antonijom Janjiš koja je uposlena kao osobna asistentica korisnici Jasmini Vuk iz Vidovaca.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Hrvatski zavod za zapošljvanje