Usluga osobne asistencije – faza II


Sastanak sa osobnom asistenticom – Antonijom Grgurić


Dana 18.03.2019.
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Razvoj usluge osobne asistencije u Požeško – slavonskoj županiji“, održan je sastanak sa OA Antonijom Grgurić.

Tom prilikom je asistentica iznijela voditelju i koordinatoru projekta svoje svakodnevno iskustvo pružanja usluge osobne asistencije u protekle dvije godine.

Sastanak sa KOA – Antunom Vinkovićem i OA – Rankom Vukomanovićem


Dana, 18.02.2019.
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Razvoj usluge osobne asistencije u Požeško – slavonskoj županiji“, održan je sastanak sa OA Rankom Vukomanovićem i KOA Antunom Vinkovićem.

Tom prilikom su korisnik i asistent iznijeli voditelju i koordinatoru projekta svoje iskustvo pružanja i primanja usluge osobne asistencije u protekle skoro dvije godine.

Hrvatski zavod za zapošljvanje