Sastanak sa OA Vesnom Lešić


Vesna LešićDana: 10.09.2018
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Razvoj usluge osobne asistencije u Požeško – slavonskoj županiji“, održan je sastanak sa OA Vesnom Lešić koja je uposlena kao osobna asistentica korisniku Anti Čelanu iz Pleternice.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu u proteklih godinu dana.
 

Dan DMD-a


Dana 07.09.2018. 

U svrhu podizanja razine svijesti o Duchenne mišićnoj distrofiji Udruga OSI Požega objavljuje stručne tekstove kako bi podigla razinu svijesti i upoznala javnost sa dotičnom bolešću.
Kampanju provodi Savez društava distrofičara Hrvatske - SDDH

Sastanak sa OA Ivanom Lukačević


Ivana LukačevićDana 20.08.2018.

U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Razvoj usluge osobne asistencije u Požeško – slavonskoj županiji“, održan je drugi sastanak sa OA Ivanom Lukačević koja je uposlena kao osobna asistentica korisniku Bernardu Špeljaku iz Vetova.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu u proteklih godinu dana.
 

Hrvatski zavod za zapošljvanje