Provjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Dana 18. travnja 2018. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) organizirao je posjet Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske u svrhu praćenja provedbe financiranih aktivnosti za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02.0060 "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom Požeško-slavonske županije" financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 
 

Tom prilikom izvršen je uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju (originali) s naglaskom na sljedeće:
*    dokumentaciju vezanu uz troškove rada i prijevoza osobnih asistenata (ugovori, platne liste, prijevozne karte, putni nalozi i dr.),
*    dokumentaciju vezanu uz troškove rada koordinatora osobnih asistenata (ugovori, platne liste,        putni nalozi, izvješća i dr.),
*    dokumentaciju vezanu uz pružene vanjske usluge (računi, izvješća, promotivni materijali),
*    dokumentaciju vezanu uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja (potpisani obrasci, Zbirka osobnih podataka),
*    računovodstvene evidencije (način praćenja projektnih izdataka).

Izvršen je uvid i u provedene mjere informiranja i vidljivosti prema Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranja, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.

Također tom prilikom je obavljen i razgovor sa korisnikom osobne asistencije g. Marijanom Dujmovićem i njegovom asistenticom gđom. Vesnom Mijatović.

Održana Izborna sjednica Skupštine HSUCDP


Dana 24.03.2018. godine u Zagrebu održana je Izborna sjednica Skupštine HSUCDP. Na Skupštini je sudjelovalo 27 predstavnika udruga članica i predstavnica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. 

U radu Skupštine HSUCDP-a je sudjelovao tajnik Udruge OSI Požega Tomislav Škoda, kao ovlašteni predstavnik Udruge.

 

Redovna Skupština Udruge osoba s invaliditetom Grada Požege i županije Požeško – slavonske


Redovna Skupština Udruge OSI Požega održana je 19.03.2018. godine u prostorijama HGK u Požegi. Skupštini su prisustvovali članovi Udruge - osobe s invaliditetom te gosti: predstavnik Grada Požege, zamjenik gradonačelnika g. Ferdinand Troha, predstavnica Područnog ureda HZZ-a, gđa. Jasminka Antunović, te predstavnici Udruge Humanum iz Požege. Na Skupštini su podnesena izvješća za 2017. godinu te planovi za 2018. godinu, a ujedno je i izabran novi član Nadzornog odbora Udruge g. Drago Čondrić.

Također, na Skupštini je izabrana i nova predsjednica Udruge gđa. Jelosavka Jakovljević umjesto dosadašnjeg predsjednika g. Nikole Brekala koji je mandat predsjednika obnašao godinu dana te se sa mjesta predsjednika povlači zbog privatnih obveza. Nakon formalnog dijela Skupštine slijedilo je druženje koje je proteklo u veselom ozračju.

 

Fotografije: »POŽEŠKA KRONIKA«
 

Hrvatski zavod za zapošljvanje