Sastanak sa OA Dajanom Katavić


Dajana KatavićDatum: 17.02.2020.
U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Dajanom Katavić koja je uposlena kao osobni asistent korisniku Bernardu Špeljaku iz Vetova.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Gostovanje na Radio Vallis Aurea 90,2 Mhz


Dana 29.01.2020. godine, na Radiju Vallis Aurea gostovao je voditelj i koordinator projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, Tomislav Škoda, koji je tom prilikom upoznao javnost sa Projektom kojeg provodi Udruga OSI Požega, tko ga financira, koliko traje, na koje se osobe odnosi i tko se sve može uključiti.

 

Sastanak sa OA Vedranom Kajićem


Dana:20.12.2019.
U sklopu prve godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Vedranom Kajićem koji je uposlen kao osobni asistent korisnici Martini Rukavini iz Požege.
Tom prilikom je osobni asistent izvijstio voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.
 

Hrvatski zavod za zapošljvanje