Gostovanje na radiju Vallis Aurea


Dana 07.05.2018. godine, na radiju Vallis Aurea gostovao je voditelj i koordinator projekta „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“, Tomislav Škoda, koji je tom prilikom upoznao javnost sa provedbom druge godine Projekta kojeg provodi Udruga OSI Požega.

Društvo mu je pravila i nova predsjednica Udruge OSI Požega gđa. Jelosavka Jakovljević.


Provjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Dana 18. travnja 2018. godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU kao Posredničko tijelo razine 2 (PT2) organizirao je posjet Udruzi osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske u svrhu praćenja provedbe financiranih aktivnosti za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.02.0060 "Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom Požeško-slavonske županije" financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 
 

Tom prilikom izvršen je uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju (originali) s naglaskom na sljedeće:
*    dokumentaciju vezanu uz troškove rada i prijevoza osobnih asistenata (ugovori, platne liste, prijevozne karte, putni nalozi i dr.),
*    dokumentaciju vezanu uz troškove rada koordinatora osobnih asistenata (ugovori, platne liste,        putni nalozi, izvješća i dr.),
*    dokumentaciju vezanu uz pružene vanjske usluge (računi, izvješća, promotivni materijali),
*    dokumentaciju vezanu uz ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja (potpisani obrasci, Zbirka osobnih podataka),
*    računovodstvene evidencije (način praćenja projektnih izdataka).

Izvršen je uvid i u provedene mjere informiranja i vidljivosti prema Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranja, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.

Također tom prilikom je obavljen i razgovor sa korisnikom osobne asistencije g. Marijanom Dujmovićem i njegovom asistenticom gđom. Vesnom Mijatović.

Održana Izborna sjednica Skupštine HSUCDP


Dana 24.03.2018. godine u Zagrebu održana je Izborna sjednica Skupštine HSUCDP. Na Skupštini je sudjelovalo 27 predstavnika udruga članica i predstavnica Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. 

U radu Skupštine HSUCDP-a je sudjelovao tajnik Udruge OSI Požega Tomislav Škoda, kao ovlašteni predstavnik Udruge.

 

Hrvatski zavod za zapošljvanje