Održan sastanak sa osobnom asistenticom gđom. Slavicom Tolić koja je uposlena kod korisnika usluge osobne asistencije Bore Benkovića.


Datum:07.08.2017.g.

Održan sastanak sa osobnom asistenticom gđom. Slavicom Tolić koja je uposlena kod korisnika usluge osobne asistencije Bore Benkovića.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije i o svakodnevnim potrebama korisnika.

Također je rečeno kako su i osobna asistentica i korisnik usluge osobne asistencije izrazito zadovoljni što se projekat „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ provodi na području Požeško – slavonske županije jer uistinu postoji velika potreba za takvim oblikom pružanja pomoći osobama s invaliditetom s jedne strane a s druge strane dolazi i do zapošljavanja osoba.

 

Sastanak sa korisnikom usluge osobne asistencije Bernardom Špeljakom i njegovom asistenticom Ivanom Lukačević


Datum: 11.07.2017.g.  

Održan sastanak sa korisnikom usluge osobne asistencije Bernardom Špeljakom i njegovom asistenticom Ivanom Lukačević.

Tom prigodom se raspravljalo o potrebama i načinima pružanja usluge osobne asistencije te je utvrđeno kako je projekat „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Požeško – slavonskoj županiji“ financiran od strane Europskog socijalnog fonda, iznimno koristan za osobe s invaliditetom jer uvelike pomaže kako osobi s invaliditetom tako i ostalim članovima obitelji.

DANI OTVORENIH VRATA LOKALNIH EU PROJEKATA U HRVATSKOJ


Projekt: „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Požeško – slavonskoj županiji“

 

„Dani otvorenih vrata lokalnih EU projekata u Hrvatskoj“ predstavljaju način na koji se Hrvatska ove godine uključila u širu kampanju koju provodi Europska komisija pod nazivom "Europe in My Region“, a čiji je cilj potaknuti  građane da otkriju i nauče više o projektima koje Europska unija financira diljem Europe.

 

Otvaranjem vrata udruga u određenom danu ili danima, u prostorima udruga ili izvan njih, svim zainteresiranim građanima pruža se prilika da sudjeluju i da se upoznaju s različitim društveno korisnim projektima i programima udruga.

 

 Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. Naime, ove godine su ministarstva i druge institucije partneri Ureda za udruge Vlade RH u organizaciji ovog događanja s obzirom na ulogu koju imaju u postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Time se želi pridonijeti većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Republici Hrvatskoj, ali i potaknuti i promovirati suradnju između davatelja sredstava i udruga te financirane projekte učiniti vidljivijima.

 

Projektom „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Požeško – slavonskoj županiji“ se pruža potpora neovisnom življenju osoba s invaliditetom što uključuje: pravo na izbor, donošenje odluka, kontrolu vlastitog življenja, odgovornost za donošenje odluka i pravo na pogrešku.

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije.

 

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  gdje je posredničko tijelo prve razine (PT1) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, posredničko tijelo druge razine (PT2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

 

Projekt provodi Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske iz Požege.

Odgovorna osoba je predsjednik Udruge Nikola Brekalo.

Voditelj i koordinator Projekta je Tomislav Škoda.

Projekt traje 24 mjeseci, odnosno od 01.04.2017. do 01.04.2019. godine.

Ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava za provođenje Projekta je: 1.872.930,29 kn.

 

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske uključila je 16 korisnika čime će se unaprijediti sustav izvaninstitucionalne potpore. Ciljna skupina projekta su osobe oboljele od cerebralne paralize, distrofije mišića, paraplegije, i stupnju oštećenja za koje je prema rješenjima ovlaštenih tijela utvrđeno kako im je neophodna usluga osobne asistencije.

 

Projekt doprinosi osnaživanju i samoodređenju pojedinca s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivanje prepreka u društvu. Usluga omogućava osobi realizaciju aktivnosti koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama što uistinu doprinosi jednakim mogućnostima. Osobna asistencija podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da se aktivno uključe u život zajednice i sudjeluju u svim aktivnostima. Usluga osobne asistencije omogućava osobama da ostanu u svom domu, a time sprječava

institucionalizaciju čime se izjednačavaju s ostalim osobama.

 

Udruga OSI Požega je održala Dane otvorenih vrata dana 08.05.2017. godine gdje je u veselom ozračju održano izlaganje o Projektu, njegovim karakteristikama i njegovom značaju za osobe s invaliditetom.

   
   
Hrvatski zavod za zapošljvanje