Javni poziv


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, za projekt „Zaželi posao – Čini dobro“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0197 od 04. rujna 2020. godine, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega za Projekt

„Zaželi posao – Čini dobro“  

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja GRADA POŽEGE, GRADA KUTJEVA, GRADA PLETERNICE (Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo i Kuzmica), OPĆINE VELIKA, OPĆINE KAPTOL, OPĆINE JAKŠIĆ (Cerovac, Eminovci, Granje, Radnovac, Rajsavac) i OPĆINE BRESTOVAC (Dolac, Jaguplije, Skenderovci, Vilić Selo, Boričevci, Pavlovci), da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi posao – Čini dobro“ za radno mjesto:

 

- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

Broj traženih osoba: 10

Mjesto rada: ovisno o prebivalištu krajnjih korisnika (gore navedena mjesta)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Troškovi prijevoza: djelomično

Trajanje radnog odnosa: Ugovor o radu na određeno vrijeme – 12 mjeseci

 

Ciljane skupine:

- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

 

Opis Poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa)

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 

Prijava na javni poziv treba sadržavati:

- zamolbu

- životopis

- preslika osobne iskaznice

- preslika vozačke dozvole (B kategorija)

- dokaz o završenoj školi (najviši stupanj obrazovanja srednja škola SSS)

- potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba

- ispis staža iz E-knjižice HZMO

 

Prijava se dostavlja u roku 10 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 16. listopada 2020. godine.

 

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:

Udruga OSI Požega, Stjepana Radića 16, 34000 Požega, s naznakom: Prijava na javni poziv Zaželi posao – Čini dobro, putem pošte, osobno u uredu Udruge ili na mail adresu: udrugaosipozega@gmail.com.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti na: 034/313-946, 098-188-81-04, 099-273-14-93, 091/604-48-26.

 

Ovaj javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Udruge, www.udrugaosipozega.hr.

 

GDPR:

Prijavom na Poziv podnositelji prijave su izričito suglasni da Udruga OSI Požega, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor radnica, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na Poziv.

 

 

                                                                                              Predsjednica Udruge OSI Požega

                                                                                                        Jelosavka Jakovljević

Sastanak sa OA Amandom Brkić


Dana, 5.10.2020.

U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Amandom Brkić koja je zaposlena kao nova osobna asistentica korisnici Moniki Hace iz Nove Gradiške.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu vezanim uz COVID-19.

Sastanak sa OA Julijom Šugić


Dana, 14.9.2020.
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Julijom Šugić koja je uposlena kao zamjena za korištenje godišnjeg odmora osobnoj asistentici Karmeli Bišćan, koja je zaposlena kao osobna asistentica korisnici Moniki Hace iz Nove Gradiške.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu vezanim uz COVID-19.

Hrvatski zavod za zapošljvanje