Sastanak sa OA Suzanom Tafra


Dana, 17.06.2020.
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Suzanom Tafrom koja je uposlena kao osobna asistentica korisnicama Klaudiji Ocvirek iz Venja i Slađani Tafra iz Kaptola.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnica usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Sastanak sa OA Vesnom Lešić


Dana 11.5.2020.g
 

U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Vesnom Lešić koja je uposlena kao osobna asistentica korisniku Anti Čelanu iz Pleternice.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Video razgovor s KOA Marijanom Dujmovićem i OA Vesnom Mijatović


Dana, 20.4.2020.g,

U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, a zbog situacije s COVID-19 epidemijom održan je video razgovor s KOA i OA iz doma KOA Marijana Dujmovića.
Tom prigodom su KOA i OA izvijestili voditelja i koordinatora o načinu pružanja usluge osobne asistencije uslijed epidemije korona virusa.
Također su istaknuli da je usluga prijeko potrebna te da je zahvaljujući nabavljenoj zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju te uz pridržavanje svih uputa dobivenih od MDOMSP-a i HZJZ-a ona nastavljena bez prekida.
Iako su na snazi mjere popuštanja i ublažavanja načina postupanja ipak se moraju držati prijašnjih uputstava jer g. Dujmović spada u skupinu izrazito rizičnih osoba – istaknula je OA Vesna Mijatović.
 

Hrvatski zavod za zapošljvanje