Sastanak sa OA Slavicom Tolić


Dana, 17.11.2020.
U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Slavicom Tolić koja je zaposlena kao osobna asistentica korisniku Valentinu Tomljanoviću iz Požege.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu vezanim uz COVID-19. 

Javni poziv


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, u sklopu Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, za projekt „Zaželi posao – Čini dobro“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0197 od 04. rujna 2020. godine, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega za Projekt

„Zaželi posao – Čini dobro“  

 

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene žene s područja GRADA POŽEGE, GRADA KUTJEVA, GRADA PLETERNICE (Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo i Kuzmica), OPĆINE VELIKA, OPĆINE KAPTOL, OPĆINE JAKŠIĆ (Cerovac, Eminovci, Granje, Radnovac, Rajsavac) i OPĆINE BRESTOVAC (Dolac, Jaguplije, Skenderovci, Vilić Selo, Boričevci, Pavlovci), da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi posao – Čini dobro“ za radno mjesto:

 

- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

 

Broj traženih osoba: 10

Mjesto rada: ovisno o prebivalištu krajnjih korisnika (gore navedena mjesta)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Troškovi prijevoza: djelomično

Trajanje radnog odnosa: Ugovor o radu na određeno vrijeme – 12 mjeseci

 

Ciljane skupine:

- nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

 

Opis Poslova:

– dostava namirnica,

– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

– održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

– pomoć u socijalnoj integraciji,

– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa)

– pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

 

Prijava na javni poziv treba sadržavati:

- zamolbu

- životopis

- preslika osobne iskaznice

- preslika vozačke dozvole (B kategorija)

- dokaz o završenoj školi (najviši stupanj obrazovanja srednja škola SSS)

- potvrda izdana od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba

- ispis staža iz E-knjižice HZMO

 

Prijava se dostavlja u roku 10 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 16. listopada 2020. godine.

 

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:

Udruga OSI Požega, Stjepana Radića 16, 34000 Požega, s naznakom: Prijava na javni poziv Zaželi posao – Čini dobro, putem pošte, osobno u uredu Udruge ili na mail adresu: udrugaosipozega@gmail.com.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Sve informacije o javnom pozivu možete dobiti na: 034/313-946, 098-188-81-04, 099-273-14-93, 091/604-48-26.

 

Ovaj javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Udruge, www.udrugaosipozega.hr.

 

GDPR:

Prijavom na Poziv podnositelji prijave su izričito suglasni da Udruga OSI Požega, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor radnica, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na Poziv.

 

 

                                                                                              Predsjednica Udruge OSI Požega

                                                                                                        Jelosavka Jakovljević

Sastanak sa OA Amandom Brkić


Dana, 5.10.2020.

U sklopu druge godine provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Amandom Brkić koja je zaposlena kao nova osobna asistentica korisnici Moniki Hace iz Nove Gradiške.

Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnice usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu vezanim uz COVID-19.

Hrvatski zavod za zapošljvanje