Video razgovor s KOA Marijanom Dujmovićem i OA Vesnom Mijatović


Dana, 20.4.2020.g,

U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, a zbog situacije s COVID-19 epidemijom održan je video razgovor s KOA i OA iz doma KOA Marijana Dujmovića.
Tom prigodom su KOA i OA izvijestili voditelja i koordinatora o načinu pružanja usluge osobne asistencije uslijed epidemije korona virusa.
Također su istaknuli da je usluga prijeko potrebna te da je zahvaljujući nabavljenoj zaštitnoj opremi i sredstvima za dezinfekciju te uz pridržavanje svih uputa dobivenih od MDOMSP-a i HZJZ-a ona nastavljena bez prekida.
Iako su na snazi mjere popuštanja i ublažavanja načina postupanja ipak se moraju držati prijašnjih uputstava jer g. Dujmović spada u skupinu izrazito rizičnih osoba – istaknula je OA Vesna Mijatović.
 

Sastanak sa OA Josipom Svirčićem


Dana 16.3.2020.
U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Josipom Svirčićem koji je uposlen kao osobni asistent korisniku Tomislavu Perašiniću iz Velike .
Tom prilikom je osobni asistent izvijestio voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.
 

Sastanak sa OA Dajanom Katavić


Dajana KatavićDatum: 17.02.2020.
U sklopu provedbe ESF-ovog projekta „Usluga osobne asistencije – faza II“, održan je sastanak sa OA Dajanom Katavić koja je uposlena kao osobni asistent korisniku Bernardu Špeljaku iz Vetova.
Tom prilikom je osobna asistentica izvijestila voditelja i koordinatora projekta o načinu pružanja usluge osobne asistencije, o potrebama korisnika usluge osobne asistencije kao i o vlastitim iskustvima u svakodnevnom radu.

Hrvatski zavod za zapošljvanje