Usluga osobne asistencije – faza II

Šifra projekta: UP.02.2.2.09.0061Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., gdje je posredničko tijelo prve razine (PT1) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a posredničko tijelo druge razine (PT2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Projekt provodi Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske iz Požege. Odgovorna osoba je predsjednica Udruge Jelosavka Jakovljević, voditelj i koordinator Projekta je Tomislav Škoda, dok je administrator na Projektu Maja Ćelić. Projekt traje 24 mjeseca, tj. od 03.12.2018. do 03.12.2020., te je ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava za provođenje Projekta: 2.462.141,42 kn. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, te socijalno uključivanje u zajednicu i sprječavanje institucionalizacije. Udruga je Projektom osigurala 21 osobnog asistenta za 21 osobu s invaliditetom, što predstavlja povećanje u odnosu na prijašnji Projekt koji je obuhvaćao 16 korisnika i osobnih asistenata. Također, Projekt se provodi i u susjednoj Brodsko – posavskoj županiji gdje je zbog relativne blizine Požeško – slavonske županije i Grada Požege bilo moguće organizirati uslugu osobne asistencije, a na tom području nema udruga koje provode ovakav projekt. Iskustva naše udruge koja već niz godina provodi projekt osobnih asistenata pokazuju da je usluga postala nezamjenjiva. Dosadašnja iskustva također pokazuju da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su mnogi postali aktivniji u Udruzi, te započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti. Postoji veliki interes da se usluga poveća na 8 sati, ali trenutačno uvjeti projekta to ne dopuštaju. Veliko zadovoljstvo i zahvalu izražavaju i članovi obitelji korisnika jer su osobni asistenti na raspolaganju osobama s invaliditetom, te im pomažu na načine i u vrijeme kada njima to odgovora, a ne kada je to pogodno ukućanima.Naziv projekta : Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Požeško - slavonskoj županiji.

Šifra projekta: UP.02.2.2.02.0060Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., gdje je posredničko tijelo prve razine (PT1) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, posredničko tijelo druge razine (PT2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Projekt provodi Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske iz Požege. Odgovorna osoba je predsjednik Udruge Nikola Brekalo. Voditelj i koordinator Projekta je Tomislav Škoda. Projekt traje 24 mjeseci, odnosno od 01.04.2017. do 01.04.2019. godine. Ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava za provođenje Projekta je: 1.872.930,29 kn.
Projektom „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Požeško – slavonskoj županiji“ se pruža potpora neovisnom življenju osoba s invaliditetom što uključuje: pravo na izbor, donošenje odluka, kontrolu vlastitog življenja, odgovornost za donošenje odluka i pravo na pogrešku. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Širenjem usluge osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta, dobiva mogućnost unapređenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprječavanja institucionalizacije. Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske uključiti će 16 korisnika čime će se unaprijediti sustav izvaninstitucionalne potpore. Ciljna skupina projekta su osobe oboljele od cerebralne paralize, distrofije mišića, paraplegije, i stupnju oštećenja za koje je prema rješenjima ovlaštenih tijela utvrđeno kako im je neophodna usluga osobne asistencije. Također je 16 osoba uposleno na radnom mjestu osobnih asistenata osobama s invaliditetom. Pružatelji usluge – osobni asistenti, su osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Usluga se pruža u trajanju polovice ukupnog mjesečnog fonda sati rada prema unaprijed utvrđenom planu korisnika, a o pruženoj usluzi se vodi evidencija. Projekt doprinosi osnaživanju i samoodređenju pojedinca s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivanje prepreka u društvu. Usluga omogućava osobi realizaciju aktivnosti koje osoba s invaliditetom ne može obaviti sama što uistinu doprinosi jednakim mogućnostima. Osobna asistencija podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da se aktivno uključe u život zajednice i sudjeluju u svim aktivnostima. Usluga osobne asistencije omogućava osobama da ostanu u svom domu, a time sprječava institucionalizaciju čime se izjednačavaju s ostalim osobama. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja i to od okretanja u krevetu, transfera krevet/kolica, kolica/toalet, pripremanja i konzumiranja hrane, obavljanja osnovnih higijenskih potreba, ali niti administrativnih poslova te drugih aktivnosti. Pomagači su uglavnom ukućani, rođaci i prijatelji, a potpora osobama se pruža u vrijeme koje je pogodno korisnicima. Stoga se osobe u pravilu zatvaraju u "sofisticirane samce", rijetko izlaze te odustaju od obrazovanja i zapošljavanja. Posebni problemi javljaju se u ruralnim sredinama u kojima između ostalog nisu razvijene niti druge socijalne usluge,a stigmatizacija je još daleko veća. Uz to osobama koje se kreću uz pomoć se time onemogućavaju i osnovne usluge čak niti za zdravstvenu zaštitu. Teškoće se multipliciraju zbog bolesti i starenja pomagača tako da kada ukućani nisu više u mogućnosti pomagati osobe su prinuđene otići u instituciju, koja nije njihov izbor, nego nužda i u kojoj gube samostalnost koju su imali, ali i svoju lokalnu zajednicu i okruženje. Iskustva naše udruge koja već niz godina provodi projekt osobnih asistenata pri Ministarstvu socijalne politike i mladih, pokazuju da je usluga postala nezamjenjiva. Dosadašnja iskustva također pokazuju da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su mnogi postali aktivniji u udruzi, sklopili partnerske veze, započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti. Isto tako obitelji izražavaju zadovoljstvo jer su dobile sigurnost da će njihovim članovima moći pomagati druge osobe i u trenutku kada oni to više ne budu mogli i prihvatili su prisutnost "treće" osobe u kući koja nije smetnja niti teret već pomagač cijeloj obitelji.

Hrvatski zavod za zapošljvanje