"Zaželi posao - Čini dobro"


- Ugovor o projektu u okviru programa Zaželi – faza II između Ministarstva rada i mirovinskog sustava –Upravljačko tijelo i HZZ – Posredničko tijelo razine 2, te Udruga OSI Požega kao korisnika bespovratnih sredstva iz ESF-a potpisan je 04.rujna 2020.
- Financiran iz ESF, unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
- Projekt provodi UDRUGA OSI POŽEGA, odgovorna osoba je Jelosavka Jakovljević
- Partneri na projektu su HZZ Područni ured Požega i Centar za socijalnu skrb.
- Projekt traje 18 mjeseci, od rujna 2020 – ožujka 2022. godine
- Vrijednost projekta iznosi 928.659,79 kn
- Projektom se omogućuje pripadnicama ranjivih skupina pristup tržištu rada i zapošljavanje kao i dodatno osposobljavanje kako bi po završetku ovog projekta zaposlene žene bile još konkurentnije na tržištu rada
- Kroz ovaj projekt zaposleno 10 žena, od toga jedna osoba s invaliditetom, koje rade na području grada Požege i Pleternice te području općina Velika, Brestovac i Kaptol.
- Zaposlene žene predano i vrijedno pružaju podršku za 70 krajnjih korisnika koji se također nalaze u nepovoljnom položaju glede životnog standarda, socijalne isključenosti i opasnosti od institucionalizacije
- Korisnici ovog projekta je i velik broj članova Udruge OSI Požega – osoba s invaliditetom kojima je ovakav vid podrške neprocjenjiv bez obzira je li to pomoć u kućanstvu ili socijalna integracija.


„Druženjem i kreativnošću do uspjeha i zadovoljstva“


- Trogodišnji program udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga“ financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - Prva godina provedba programa započela je 1. lipnja 2020. i traje do 31. svibnja 2021 - Iznos odobrenih sredstava za prvu godinu provedbe: 150.000,00 kn - Partner na projektu: Grad Požega - Cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života osoba s invaliditetom, sprječavanje institucionalizacije te davanje podrške obiteljima kroz održavanje društveno – kreativnih radionica, kao i poboljšanje suradnje između samih udruga osoba s invaliditetom i jedinica lokalne samouprave - Korisnici ovog projekta, odnosno društveno - kreativnih radionica su djeca, odrasle i starije osobe, njih 45 sveukupno - Jedna osoba je zaposlena kao Voditeljica društveno – kreativnih radionica te je zadužena za osmišljavanje plana i programa radionica (izrada rukotvorina, čestitki, igranje društvenih igara i sl.) kao i njihovu provedbu

Usluga osobne asistencije – faza III

Šifra projekta: UP.02.2.2.14.0118Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., gdje je Upravljačko tijelo (UT) Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a posredničko tijelo razine 2 (PT2) Hrvatski zavod za zapošljavanje – Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije. Projekt provodi Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske iz Požege. Odgovorna osoba je predsjednica Udruge Jelosavka Jakovljević, voditelj i koordinator Projekta je Tomislav Škoda, dok je administrator na Projektu Maja Ćelić. Projekt traje 16 mjeseci, tj. od 01.04.2021. do 01.08.2022., te je ukupni iznos odobrenih bespovratnih sredstava za provođenje Projekta: 1.997.749,54 kn. Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja, te socijalno uključivanje u zajednicu i sprječavanje institucionalizacije. Udruga je Projektom osigurala 26 osobnih asistenata za 26 osoba s invaliditetom, što predstavlja povećanje u odnosu na prijašnji Projekt koji je obuhvaćao 21 korisnika i osobnog asistenta. Također, Projekt se provodi i u susjednoj Brodsko – posavskoj županiji gdje je zbog relativne blizine Požeško – slavonske županije i Grada Požege bilo moguće organizirati uslugu osobne asistencije, a na tom području nema udruga koje provode ovakav projekt. Iskustva naše udruge koja već niz godina provodi projekt osobnih asistenata pokazuju da je usluga postala nezamjenjiva. Dosadašnja iskustva također pokazuju da su korisnici usluge osobne asistencije unaprijedili kvalitetu življenja što se ogleda kroz primjere da su mnogi postali aktivniji u Udruzi, te započeli aktivan život u zajednici kroz uključivanje u kulturne, sportske i druge aktivnosti. Postoji veliki interes da se usluga poveća na 8 sati, ali trenutačno uvjeti projekta to ne dopuštaju. Veliko zadovoljstvo i zahvalu izražavaju i članovi obitelji korisnika jer su osobni asistenti na raspolaganju osobama s invaliditetom, te im pomažu na načine i u vrijeme kada njima to odgovora, a ne kada je to pogodno ukućanima.

Hrvatski zavod za zapošljvanje