JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „ I treća dob u domu mom“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0270 od 12. siječnja 2024. godine, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

Javni natječaj za zapošljavanje kroz projekt “I treća dob u domu mom”

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske tel: 034-313-946; mob: 098-188-81-04 Antuna Kanižlića 3, Požega e-mail: udrugaosipozega@gmail.com www.udrugaosipozega.hr UR. BROJ: 003/24-02 U Požegi, 18.01.2024. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva Javni natječaj za zapošljavanje kroz projekt “I treća dob u domu mom”

HUMANITARNI KONCERT ZA UDRUGU OSI POŽEGA

Dragi naši prijatelji, sugrađani i podupiratelji Udruge OSI Požega, sve Vas pozivamo na jedan poseban koncert koji će se održati u prekrasnoj Koncertnoj dvorani Glazbena škola Požega, u četvrtak 18.01.2024. s početkom u 19.30 sati. Ne propustite uživati u glazbenoj čaroliji koju će za sve nas izvesti izvrsni duo Krešimir Stražanac, bas-bariton i Krešimir Starčević, HUMANITARNI KONCERT ZA UDRUGU OSI POŽEGA