Javni natječaj za zapošljavanje kroz projekt “I treća dob u domu mom”

[ A+ ] /[ A- ]

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i
Županije Požeško – slavonske
tel: 034-313-946; mob: 098-188-81-04
Antuna Kanižlića 3, Požega
e-mail: udrugaosipozega@gmail.com
www.udrugaosipozega.hr

UR. BROJ: 003/24-02
U Požegi, 18.01.2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „ I treća dob u domu mom“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0270 od 12. siječnja 2024. godine, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega kroz
Projekt „I treća dob u domu mom“

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja gradova: POŽEGE, KUTJEVA i PLETERNICE te s područja općina: VELIKA, KAPTOL, JAKŠIĆ i BRESTOVAC da dostave prijave za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi OSI Požega za potrebe provedbe aktivnosti projekta „I treća dob u domu mom“ za radno mjesto:

– radnik/radnica za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih osoba: 30
Mjesto rada: ovisno o prebivalištu krajnjih korisnika (gore navedena mjesta)
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: Ugovor o radu na određeno vrijeme – 32 mjeseca

Opis Poslova:
 organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
 obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.);
 zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

 

Prijava na javni poziv treba sadržavati:
 obrazac prijave ( u sadržaju Natječaja – www.udrugaosipozega.hr)
 životopis
 preslika osobne iskaznice
 dokaz o stručnoj spremi
 ispis staža iz HZMO (e-radna knjžica)
 uvjerenje o nekažanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 liječnička potvrda o psihofizičkom zdravlju (liječnik opće prakse)

Ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti potrebno je:
(zaokružiti pravo prednosti na koje se kandidat poziva i priložiti potrebnu dokumentaciju):

a) prema čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji
b) prema čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
c) prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
d) prema čl. 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

 

Prijava se dostavlja u roku 14 dana od objave javnog poziva na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Požega, odnosno najkasnije do 01. veljače 2024. godine.

Prijava se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:
Udruga OSI Požega, Antuna Kanižlića 3, 34000 Požega, putem pošte, osobno u uredu Udruge ili na mail adresu: udrugaosipozega@gmail.com.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve informacije o natječaju možete dobiti na: 034/313-946, 098-188-81-04, 099-273-14-93, 091/604-48-26.
Ovaj javni natječaj se objavljuje na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na internetskoj stranici Udruge, www.udrugaosipozega.hr.

GDPR:
Prijavom na Poziv podnositelji prijave su izričito suglasni da Udruga OSI Požega, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka oglasa za izbor radnika/radnica, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Povlačenjem prinude za obradu podataka smatrat će se da se povlači i prijava na Natječaj.

Predsjednica Udruge OSI Požega
Jelosavka Jakovljević

 

 

 

Prijavni obrazac_ ZAŽELI

Javni natječaj_Zaželi