JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM

[ A+ ] /[ A- ]

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „ I treća dob u domu mom“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0270 od 12. siječnja 2024. godine, Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske objavljuje                            JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti starije osobe u dobi od 65 godina i više te osobe s invaliditetom ( od 18 godina) kojima je utvrđen 3. ili 4. stupanj invaliditeta. Ostali uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi osobe ostvarile  pravo na uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu navedeni su u sadržaju Javnog poziva. JAVNI POZIV ZA KORISNIKE_I treća dob u domu mom

 

 

Prijave se podnose podnošenjem Obrasca prijave koji je moguće preuzeti u prostorijama Udruge ili preuzeti isti ovdje priložen.  Obrazac prijave_KORISNICI

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti još:
– presliku osobne iskaznice
– presliku službenog dokumenta na kojem je vidljiv OIB
– izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (moguće preuzeti u Udruzi ili ovdje priložen JAVNI POZIV ZA KORISNIKE_I treća dob u domu mom )
– za osobe starije od 65 godina: Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva)
-za osobe s invaliditetom: Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti + Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva)

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Udruga OSI Požega, A. Kanižlića 3, 34000 Požega.

Dodatne informacije moguće je dobiti na tel. 034/313-946 ili mob 098/1888-104.

Dokumentacija za preuzimanje:

JAVNI POZIV ZA KORISNIKE_I treća dob u domu mom

Obrazac prijave_KORISNICI

Izjava o članovima kućanstva