INKLUZIVNI DODATAK

[ A+ ] /[ A- ]

Zakon o inkluzivnom dodatku izglasan je u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim propisom u pravo na inkluzivni dodatak objedinjuju se četiri naknade – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, doplatak za djecu koji se ostvaruje u uvećanom iznosu radi oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta te novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom.

Inkluzivni dodatak iznosit će:
• za korisnika prve razine inkluzivnog dodatka 720 eura – 600% osnovice
• za korisnika druge razine inkluzivnog dodatka 480 eura – 400% osnovice
• za korisnika treće razine inkluzivnog dodatka 432 eura – 360% osnovice
• za korisnika četvrte razine inkluzivnog dodatka 162 eura – 135% osnovice
• za korisnika pete razine inkluzivnog dodatka 138 eura – 115% osnovice.

Visina iznosa inkluzivnog dodatka razvrstava se u 5 razina ovisno o vrsti, težini, stupnju oštećenja zdravlja odnosno funkcionalnih sposobnosti, ali i dobi i to na način da se za 1. razinu osigura najveći iznos inkluzivnog dodataka, a za 5. razinu najniži.

Pravo na inkluzivni dodatak u iznosu prve, druge i treće razine potpore mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja, a koje imaju status osobe s invaliditetom sukladno Zakonu o Registru osoba s invaliditetom.
Pravo na inkluzivni dodatak četvrte i pete razine potpore neovisno o statusu osobe s invaliditetom mogu ostvariti odrasle osobe kojima je utvrđen II. i III. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja.
Pravo na inkluzivni dodatak kroz svih pet razina mogu ostvariti djeca kojoj je utvrđen II., III. i IV. stupanj težine invaliditeta-oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno Uredbi o metodologijama vještačenja neovisno o tome imaju li status osobe s invaliditetom.

 

Postojeći korisnici osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, novčane pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, te prava na doplatak za djecu koji se priznaje na temelju oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta djeteta NE MORAJU podnositi zahtjeve za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, jer će pravo na inkluzivni dodatak biti preispitano u Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad po službenoj dužnosti!

Također, obavještavamo sve koji su do 31.12.2023. godine podnijeli zahtjeve za priznavanje gore navedenih prava u do tada nadležne institucije, a  koja će sada biti objedinjena u inkluzivnom dodatku, da NE MORAJU podnositi novi zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak.

Zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak Područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad podnose samo NOVI korisnici koji do sada nisu ostvarivali gore navedena prava niti su podnijeli zahtjev.