Usluga osobne asistencije

[ A+ ] /[ A- ]

Usluge asistencije osobama s invaliditetom ostvaruju se u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Na zahtjev stranke postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje usluge osobne asistencije koji se podnosi Hrvatskom zavodu za socijalni rad nadležnom prema mjestu prebivališta ili prijavljenom boravištu stranke.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja – ukoliko netko od korisnika nema važeći Nalaz i mišljenje tijela vještačenja, odnosno nema utvrđen stupanj invaliditeta, mora dostaviti noviju medicinsku dokumentaciju kojom će biti upućen na ZOSI radi vještačenja,
  • Barthelov indeks – potreban za osobe s tjelesnim oštećenjem i isključivo od specijaliste, ne može biti od obiteljskog liječnika,
  • preslika osobne iskaznice,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o statusu osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom – samo ako u Nalazu i mišljenju ne piše da je osoba s invaliditetom,
  • dokaz o visini inozemnih prihoda, ukoliko ostvaruje prihode iz inozemstva.

Zahtjev možete pronaći na: https://socskrb.hr/obrasci/  pod naslovom Obrasci za socijalne usluge ili ovdje Zahtjev za ostvarivanje usluge osobne asistencije

 

Za početak pružanja usluge osobne asistencije pri Udruzi OSI Požega potrebno je:

  1. ispuniti prijavnicu koja se nalazi niže u tekstu,
  2. dostaviti rješenje Zavoda za socijalni rad o pravu na osobnu asistenciju,
  3. dostaviti Barthelov indeks (ne stariji od 6 mjeseci),
  4. dostaviti osobnu iskaznicu,
  5. dostaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja.

Osim toga potrebno je i pročitati Pravilnik o pružanju usluge osobne asistencije Udruge OSI Požega koji se nalazi niže u tekstu.

  1. Prijavnica za uslugu osobne asistencije – Udruga OSI Požega
  2. Pravilnik o pružanju usluge osobne asistencije – UDRUGA OSI POŽEGA
  3. Zahtjev za otkazivanjem usluge osobne asistencije

 

Usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Korisnici usluge osobnog asistenta su osobe s tjelesnim oštećenjem kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhoslijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, slijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju te osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.

Usluga osobne asistencije obuhvaća:

  • osobnu brigu (higijena – pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, češljanje, rezanje noktiju itd; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično)
  • pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, održavanju prostorije i slično)
  • obavljanje kupovine
  • pomoć pri fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju)
  • obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije
  • pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije
  • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

 

Usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Korisnici usluge su gluhe i gluhoslijepe osobe kojima se navedenom uslugom omogućava pravo na informiranje na hrvatskom znakovnom jeziku radi njihovog ravnopravnog uključivanja u životnu i radnu okolinu.

Osobama se osigurava kontinuirano pružanje usluge tumača / prevoditelja i intervenora (za gluhoslijepe osobe) u svakodnevnim životnim situacijama (odlazak liječniku, sudski postupci, postupci pred tijelima državne uprave, tijelima javne vlasti, edukacije…) u kojima im je potrebna pomoć u prevladavanju komunikacijskih barijera.

Usluga videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju

Korisnici usluge videćeg pratitelja su slijepe osobe koje su nesamostalne u kretanju (nisu u stanju samostalno se kretati niti uz korištenje bijelog štapa odnosno psa vodiča).

Usluge koje slijepim osobama nesamostalnim u kretanju pruža videći pratitelj su:

  • pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matičnog ureda itd.), ovisno o potrebi slijepe osobe
  • obuka za obavljanje kućanskih poslova;

pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same i nemaju obveznika uzdržavanja niti članova obitelji u bližoj okolici – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi.