Jačanje kapaciteta Udruge OSI Požega 2023

[ A+ ] /[ A- ]

Projekt financira Grad Požega u ukupnom iznosu od 3.000,00 eura te se provodi u periodu od 01.01.2023.- 31.12.2023.                                                                                                                         Cilj projekta je razvoj civilnog društva kroz zaštitu i promicanje prava osoba s invaliditetom.                                                                                                                                                                         Projektom se sufinancira rad Udruge koja svojim članovima pokušava omogućiti bolju kvalitetu života kroz upućivanje u njihova prava, pisanja zamolbi i dopisa, usluge fotokopiranja, pristup internetu i sl.