Strateški plan

[ A+ ] /[ A- ]

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško – slavonske (u daljem tekstu: Udruga) je jedinstvena, dobrovoljna, nestranačka, nevladina, neprofitna, interesna, socijalno – humanitarna udruga za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih i drugih interesa osoba s
invaliditetom.

Zadaća Udruge je podrška zaštiti individualnih ljudskih prava ranjivih društvenih skupina, te
provođenje aktivnosti usmjerenih razvoju i ostvarivanju socijalne pravde na lokalnoj i
regionalnoj razini, a bez namjere stjecanja dobiti. Prvenstveno se to odnosi na osobe s različitim vrstama invaliditeta (osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, paraplegije, tetraplegije, distrofije mišića i raznih drugih neuromuskularnih bolesti, osobe s amputacijama, te mentalnim oštećenjima) bez obzira na dob, spol, vjersku ili nacionalnu pripadnost, te i na sve druge osobe koje se obrate Udruzi sa bilo kakvim pitanjem ili zamolbom za pomoći.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

1. Socijalno – humanitarna djelatnost
2. Zaštita zdravlja
3. Ljudska prava
4. Znanje, obrazovanje i istraživanje
5. Sport
6. Održivi razvoj
7. Demokratska politička kultura
8. Međunarodna suradnja

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

1. Socijalne usluge
2. Humanitarne usluge / pomoći
3. Praćenje javnih politika i zagovaranje
4. Odgoj i obrazovanje
5. Književno-nakladnička djelatnost
6. Pravo na pristup informacijama
7. Razvojna suradnja
8. Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
9. Međunarodna prijateljstva
10. Socijalno poduzetništvo
11. Razvoj civilnog društva
12. Javno informiranje i mediji
13.Obrazovanje za demokratsko građanstvo
14. Promicanje društvene solidarnosti
15. Ostale djelatnosti iz područja
demokratske i političke kulture
16. Obavljanje vlastite gospodarske i uslužne djelatnosti
17. Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva
18. Ostale djelatnosti iz područja ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
19. Održivi gospodarski razvoj
20. Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja
21. Socijalna pomoć i podrška
22. Organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi
23. Volonterstvo

Udruga djeluje na području Grada Požege i Županije Požeško – slavonske, a u svoje članstvo prima i osobe s invaliditetom iz drugih županija koje se žele učlaniti u Udrugu. Također članom Udruge mogu postati i sve druge osobe koje iskažu želju i namjeru da svojim radom doprinesu daljnjem razvoju i napretku Udruge.

strateski_plan_2022-2026